Sürdürebilirlik

    CVK Madencilik için sürdürülebilir bir işletme, yalnızca güncel operasyonlarını düzgün ve kurumsal bir anlayışla devam ettirmek anlamına gelmez. Aynı zamanda çeşitlilik ve kapsayıcılık konularının da üzerine eğilerek çok uzun vadede projelerle dünyada çeşitli ülkelerdeki örnekleri gibi, ülkemizin uzun yıllar sonra bile varlığını devam ettiren kalıcı maden firmalarından biri olmaktır.

    Şirketimizin büyümeyi ancak daha sürdürülebilir uygulamalara bağlı kaldığında ve uzun vadeli projelerine rehberlik edecek stratejiler oluşturduğunda başabileceğine inanıyoruz.

    Stratejimiz, madencilik faaliyetlerinin çevresel etkilerini en aza indirecek Sosyal, Çevresel ve Ekonomik gelişmeleri benimseyerek ve entegre ederek, çevre dostu ve sürdürülebilir bir şirket olmaktır. Bunlar, daha az su ve enerji tüketimi, arazi bozulmasının ve atık üretiminin en aza indirilmesi, maden sahalarında hava, su ve toprak kirliliğinin önlenmesi ve başarılı maden ıslah ve rehabilitasyon faaliyetlerinin yürütülmesi anlamına gelir. Bu, madencilik projesinin maden aramadan işletmeye ve rehabilitasyon sürecine kadar sürekli çevresel ve sosyo-ekonomik iyileştirmeleri sürdürme kapasitesine sahip olmasına yardımcı olacaktır.