Sosyal Sürdürebilirlik

  Sosyal sorumluluk, işimizin temel bileşenlerinden biridir ve her madenimizin kendi bölgesine bağlılığı vardır. Özellikle bölge halkına fayda sağlayan projeleri destekliyoruz.

  Varolduğumuz tüm bölgelerde, sağladığımız istihdam dışında çeşitli topluluk girişimlerine ve sosyal gelişim programlarına yatırım yapıyoruz. Özellikle okulların, sağlık tesislerinin, yolların, altyapı ve su temin sistemlerinin inşası ve işletilmesine yardımcı oluyoruz. Yerel çiftçileri ve istihdam programlarını destekleyen programların yanı sıra savunmasız insanlara yardım etmeyi amaçlayan diğer girişimleri finanse ediyoruz.

  CVK Madencilik olarak sosyal sürdürülebilirlik ilkelerimizi şu şekilde sıralayabiliriz;

        Yaşam kalitesi
        Eşitlik
        Çeşitlilik
        Eğitim ve Topluluk Gelişimi
        Sosyal Danışma
        Demokrasi ve Yönetişim