Krom Cevheri

Metalik bir element olan Krom'un atom numarası 24, atom ağırlığı 51,996'dır. Yer kabuğunun doğal bileşenlerinden biri olan krom; metalurji,kimya ve refrakter sanayinin temel elementlerinden biridir. Krom metalinin ekonomik olarak üretilebildiği tek mineral ise kromittir. Parlak siyah, koyu gri renkli olan kromitin teorik olarak formulü FeCr204’tür. En önemli kullanım alanı ferrokrom üretimidir. Ferrokrom paslanmaz çeliğin ana hammadelerinden birisidir. Oluşturdugu kromoksit tabakası çelik yüzeyini film tabakası gibi kaplar ve kimyasal korozyona karşı dayanıklılık sağlar. Krom çok sert olması ve erime noktasının 1857 °C olması nedeniyle metallere sertlik sağlanması ve zırhlı araç yapımı için kullanılır. Ayrıca refrakter ve kimya sanayisinde de kullanımı mevcuttur. Anadolu'da krom ilk kez 1848'de Bursa Harmancık ilçesi yakınlarında Lawrence Smith tarafından keşfedildi. CVK Madencilik olarak Bursa Harmancık’ta bulunan ocaklarımızda yüksek tenör ve rasyolu, kaliteli, direkt ihraç edilebilir nitelikte ticari Parça Krom Cevheri üretiyoruz. Ayrıca yine Harmancık’ta bulunan modern krom konsantre tesisimizde yine yüksek tenör ve rasyolu Konsantre Krom Cevheri üretiyoruz.

Haritalar

Krom Cevheri

Krom Cevheri

Metalik bir element olan Krom'un atom numarası 24, atom ağırlığı 51,996'dır. Yer kabuğunun doğal bileşenlerinden biri olan krom; metalurji,kimya ve refrakter sanayinin temel elementlerinden biridir. Krom metalinin ekonomik olarak üretilebildiği tek mineral ise kromittir. Parlak siyah, koyu gri renkli olan kromitin teorik olarak formulü FeCr204’tür. En önemli kullanım alanı ferrokrom üretimidir. Ferrokrom paslanmaz çeliğin ana hammadelerinden birisidir. Oluşturdugu kromoksit tabakası çelik yüzeyini film tabakası gibi kaplar ve kimyasal korozyona karşı dayanıklılık sağlar. Krom çok sert olması ve erime noktasının 1857 °C olması nedeniyle metallere sertlik sağlanması ve zırhlı araç yapımı için kullanılır. Ayrıca refrakter ve kimya sanayisinde de kullanımı mevcuttur. Anadolu'da krom ilk kez 1848'de Bursa Harmancık ilçesi yakınlarında Lawrence Smith tarafından keşfedildi. CVK Madencilik olarak Bursa Harmancık’ta bulunan ocaklarımızda yüksek tenör ve rasyolu, kaliteli, direkt ihraç edilebilir nitelikte ticari Parça Krom Cevheri üretiyoruz. Ayrıca yine Harmancık’ta bulunan modern krom konsantre tesisimizde yine yüksek tenör ve rasyolu Konsantre Krom Cevheri üretiyoruz.