Ekonomik Sürdürebilirlik

  Sürdürülebilir ekonomi, en az miktarda kaynak kullanımı ve çevreye zarar vermeden en yüksek miktarda genel refahı sağlar.

  Ekonomi, CVK için toplumun sadece bir organıdır. Temel amacı, refah yaratan mal ve hizmetleri üretmek için emek ve hammadde gibi kaynakların verimli kullanımını organize etmektir.

  Sürdürülebilir ticaretin toplumu desteklemek ve insan refahını artırmak için var olduğuna inanıyoruz. Sürdürülebilir ekonomi, bir toplumdaki toprak, emek ve sermaye gibi sınırlı kaynakların adil ve şeffaf bir şekilde yönetildiği sistemdir

  Sürdürülebilir ekonomi yaklaşımı için Cvk Madencilik’in prensipleri aşağıdaki başlıklarda toplanabilir.

        Akıllı büyüme
        Uzun vade planlaması
        Tasarruf
        Araştırma ve geliştirme harcamaları
        Yaşam maliyeti