Çinko Konsantresi

Çinko (Zn) atom numarası 30, atom kütlesi 65,41 olan mavimsi açık gri renkte, kırılgan bir metal elementtir. Düşük kaynama sıcaklığı dikkat çekicidir. Bu değer özellikle pirometalurjik metal üretiminde çok belirleyicidir. Doğada en çok bulunan çinko minerali sfalerit (ZnS)’tir. Çinko; demir, alüminyum ve bakırdan sonra sanayide en fazla kullanılan metaldir. Çinko cevheri yer altından kazma, patlatma ile çıkarıldıktan sonra kırma ve öğütme aşamalarından geçirilerek flotasyon işlemi için hazırlanır.

Çinko sülfür minerali, flotasyon tekniği kullanılarak zenginleştirilerek çinko konsantresi elde edilir. CVK Madencilik olarak 2012 yılında son teknoloji ve tam otomasyonlu makinalar ile donatarak üretime aldığımız Çanakkale Kalkım’da bulunan modern flotasyon tesisimizde ÇİNKO KONSATRESİ üretiyoruz.

Haritalar

Çinko Konsantresi

Çinko Konsantresi

Çinko (Zn) atom numarası 30, atom kütlesi 65,41 olan mavimsi açık gri renkte, kırılgan bir metal elementtir. Düşük kaynama sıcaklığı dikkat çekicidir. Bu değer özellikle pirometalurjik metal üretiminde çok belirleyicidir. Doğada en çok bulunan çinko minerali sfalerit (ZnS)’tir. Çinko; demir, alüminyum ve bakırdan sonra sanayide en fazla kullanılan metaldir. Çinko cevheri yer altından kazma, patlatma ile çıkarıldıktan sonra kırma ve öğütme aşamalarından geçirilerek flotasyon işlemi için hazırlanır.

Çinko sülfür minerali, flotasyon tekniği kullanılarak zenginleştirilerek çinko konsantresi elde edilir. CVK Madencilik olarak 2012 yılında son teknoloji ve tam otomasyonlu makinalar ile donatarak üretime aldığımız Çanakkale Kalkım’da bulunan modern flotasyon tesisimizde ÇİNKO KONSATRESİ üretiyoruz.