Çevresel Sürdürebilirlik

   Bir madenin etrafındaki ekolojik sistem, hem şirket üzerinde olumsuz bir etkiden kaçınmak hem de çevreyi korumak için güçlü bir yönetim gerektirir.

   Amacımız, operasyonlarımız sırasında çevre üzerindeki etkimizi en aza indirmektir. Maden operasyonlarımız sırasında dikkat ettiğimiz en önemli çevresel faktörler;

   •      Biyolojik çeşitlilik

   •      İklim değişikliği

   •      Su kullanımı

   •      Nötr karbon

   Çevresel olarak sürdürülebilir olmak için; CVK madencilik operasyonları, çevre üzerindeki negatif etkilerini en aza indirecek şekilde giderek daha fazla yürütülmekte ve maden sahalarını insanlar veya ekosistemler tarafından yeniden kullanım için kabul edilebilir bir durumda bırakmaya odaklanmaktadır. Maden sahası kapatıldıktan sonra kullanılacak iyileştirme planlarımız maden henüz proje aşamasındayken tasarlanmaktadır.